Do pobrania

  • Zarządzenie nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – plik pdf

  • Zarządzenie nr 193 Rektora UW z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – plik pdf

  • Zarządzenie nr 1 Rektora UW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – plik pdf

  • Zarządzenie nr 15 Rektora UW z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – plik pdf 

  • Zarządzenie nr 20 Rektora UW z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – plik pdf

  • Zarządzenie nr 133 Rektora UW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – plik pdf

  • Wytyczne dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych w praktyce Uniwersytetu Warszawskiego – plik pdf

  • Edytowalne wzory umów cywilnoprawnych do pobrania na stronie Kwestury UW – plik pdf

  • Zarządzenie nr 100 Rektora UW z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego – plik pdf